Peter-de-Hoon

Rijopleiding In Stappen (RIS)

In het kort

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in Stappen leer je in stappen. Je gaat steeds een stap verder, als je de vorige stap voldoende beheerst. Je eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Je laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 46 scripts, verdeeld over vier modules.

Module 1: Voertuigbeheersing en -controle.
Module 2: Eenvoudige verkeerssituaties.
Module 3: Complexe verkeerssituaties.
Module 4: Gedrag.

Na afronding van module 1 en 2 worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toets af.

Na module 3 wordt er een RIS toets afgenomen (in de volksmond Tussentijdse Toets). Hiervoor ga je naar het CBR. Je gaat dan kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan een examensituatie. Voor deze toets kun je niet zakken en ook niet slagen. Je kunt er wel vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De examinator geeft je bovendien tips ter verbetering. Dit maakt deze toets bijzonder waardevol en je gaat dan ook beter voorbereid naar je examen toe, hetgeen de kans van slagen alleen maar groter maakt.

De derde en laatste toets is het praktijkexamen.

Handelingsscript en leerlingkaart

Tijdens de Rijopleiding in Stappen leer je de verschillende handelingen die je tijdens autorijden moet beheersen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. In de RIS gebruik je voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo’n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handeling in telegramstijl.

Een voorbeeld is het script SCAN: kijk tweehonderd meter vooruit, blik niet fixeren, kijk binnenspiegel, kijk voor de auto, kijk buitenspiegel. Je leert aan de hand van zo’n script gemakkelijker de verschillende onderdelen van het autorijden beheersen.

Een script is net een checklist: je doorloopt netjes alle stappen. Je instructeur en examinator spreken beiden dezelfde taal. En dat voorkomt veel verwarring. In de Rijopleiding in Stappen krijg je je eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur je vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan je zelf zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op je kaart. De leerlingkaart is opgenomen in het cursusboek voor de leerling.

Wij zijn aangesloten bij:

Logo CBR  logo BOVAG  Logo RISjpg